Informujemy, że w dniach 29 maja do 2 czerwca 2023 r. planowany jest kurs w zakresie projektowania systemów sygnalizacji oraz automatyki pożarowej. W dniach  od 12do 14 czerwca planowany jest kurs projektowania DSO, oba kursu odbywają się w formie on-line na Platformie ZOOM, warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się mailowe, podanie danych do wystawienia faktury i opłacenie kursu.

Koszt kursu SSP wynosi 1500 zł + VAT, kurs DSO 1300 zł + Vat.  

Po opłaceniu kursów zostaną przesłane materiały szkoleniowe. Celem uzyskania certyfikatu należy zaliczyć egzamin. Forma egzaminu będzie podana w terminie późniejszym.

 

Programy merytoryczne kursów: