1. Omówienie aktualnych aktów prawnych związanych wymaganiami w zakresie automatyki pożarowej.  –  1 godz
 2. Scenariusz pożarowy. -3 godz
 1.  Podstawy prawne.
 2. Zawartość scenariusza pożarowego. 
 3. Organizacja alarmowania central sygnalizacji pożarowej. – 1 godz
 1. Weryfikacja skuteczności wykrywania pożaru przez system sygnalizacji pożarowej.   2 godz
 1. Testy pożarowe. 
 2. Procedury wykonywania. 
 3. Metodyka wykonywania pomiarów w trakcie testów. 
 4. Wnioski dotyczące przeprowadzonych testów. 
 1. Właściwości  czujek pożarowych – 4 godz
 1. Czujka punktowa optyczna dymu
 2. Czujka liniowa dymu, na światło przechodzące
 3. Czujka dymu zasysająca
 4. Czujka ciepła 
 5. Czujka płomieni
 6. Czujka dymy jonizacyjna
 7. Eliminacja fałszywych alarmów . Multidetektory w tym zawierające detektory gazów.
 1. Sterowanie urządzeniami automatyki pożarowej.  -3 godz
 1. Urządzenia we-wy. 
 2. Koincydencje. 
 3. Sterowanie urządzeniami gaszącymi.
 1. Metodyki doboru i rozmieszczania czujek pożarowych i przycisków pożarowych. W oparciu o  WP-02-1010, CEN TS54-14:2006, TS54-14:2018, BS5839. NFPA72. -10 godz
 1. Strop płaski. 
 2. Wykształcenia na stropie. 
 3. Wpływ wentylacji na czułość systemu sygnalizacji pożarowej.
 4. Strop perforowany.
 5. Strop pochylony. 
 6. Przestrzenie między stropowe.  
 7. Podesty. 
 8. Klatka schodowa. 
 9. Korytarz.  
 10. Rozmieszczenie ROP-ów.
 11. Magazyny wysokiego składowania. 
 12. Serwerownie. 
 13. Pomieszczenia bardzo wysokie. 
 14. Biuro.
 1. Metodyka rozmieszczania sygnalizatorów pożarowych optycznych i akustycznych.  – 1 godz
 2. Sposoby ograniczania skutków uszkodzeń w instalacji sygnalizacji pożarowej. -1 godz
 1. Linie otwarte. 
 2. Linie pętlowe. 
 3. Linie sterujące. 
 4. Linie głośnikowe. 
 5. Linie sygnałowe sterujące sygnalizatorami pożarowymi.
 6.  Izolatory zwarć. 
 7. Ilość elementów liniowych
 1. Zasilanie w energię elektryczną w systemach automatyki pożarowej. Dobór rodzajów przewodów stosowanych w różnych obwodach w systemach automatyki pożarowej.  2 godz. 

Sumaryczna liczba wynosi 28 godzin.

 

IBP Nodex proponuje przeprowadzenie kursu SAP i automatyki pożarowej w 4 częściach, w 4  kolejnych tygodniach w dniach ustalonych później po 7   wykładów w każdej części. Kurs będzie przeprowadzony na platformie ZOOM.

Koszt kursu wynosi 1400 zł +VAT od osoby. Opłata powinna zostać wniesiona przed rozpoczęciem kursu. Kursy zostaną zakończone egzaminem i po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskaniem certyfikatu w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji w odniesieniu do uregulowań ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami). Poziom kwalifikacji: 4.

Materiały dydaktyczne zostaną udostępnione uczestnikom do pobrania z zasobów IBP Nodex po uprzedniej opłacie kursu.

Bardzo prosimy o przekazanie imion i nazwisk oraz danych kontaktowych uczestników kursu.

Z poważaniem Janusz Sawicki