Pomysłodawcy i założyciele

Janusz Sawicki, Jerzy CiszewskiZałożycielami i właścicielami IBP NODEX są najwyższej klasy profesjonaliści, związani od lat z obszarem badań, rozwoju i edukacji w branży bezpieczeństwa (pożarowego) i posiadający szerokie doświadczenie w tej dziedzinie: Janusz Sawicki (Prezes Zarządu) oraz Jerzy Ciszewski (Wiceprezes), przez lata związani z najlepszymi, publicznymi instytucjami zajmującymi się podobną problematyką.

Wśród członków wspierających działalność IBP NODEX oraz jego współpracowników jest szereg specjalistów oraz przedstawicieli świata nauk technicznych, ekonomicznych i biznesu. Co ważne, KAŻDY, kogo misja i pasje są zbieżne z działalnością IBP NODEX, może otrzymać zaproszenie do grona współtwórców sukcesu tego niezależnego, prywatnego instytutu. Jako cel nadrzędny założyciele wyznaczyli sobie bowiem stworzenie najbardziej kompetentnego, niezależnego zespołu specjalistów i profesjonalistów, dla których dobro ogólne (w tym w szczególności bezpieczeństwo pożarowe) jest istotą zainteresowań.