Nr sesji

Tematyka

Wykładowcy

Czas trwania [min]

1

 1. Omówienie aktualnych aktów prawnych związanych z wymaganiami w zakresie automatyki pożarowej
 2. Scenariusz pożarowy
 1. Podstawy prawne
 2. Zawartość scenariusza pożarowego
 3. Organizacja alarmowania i rodzaje central sygnalizacji pożarowej CSP
 1. Weryfikacja skuteczności wykrywania pożaru przez system sygnalizacji pożarowej
 1. Omówienie testów pożarowych
 2. Procedury wykonywania testów pożarowych
 3. Metodyka wykonywania pomiarów w trakcie testów
 4. Wnioski i analiza dotyczące przeprowadzonych testów
 5. Czujki płomienia pokaz działania, omówienie realizacji zabezpieczeń przemysłowych przykłady rozwiązań
 1. Napędy klap oddymiających i przeciwpożarowych – identyfikacja cyfrowa

Janusz Sawicki

 


Janusz Sawicki
Janusz Sawicki
Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
PT JP&S

PT Belimo

45

 

15
45
45

 

30
10
10
10
60

 

60

2

 1. Sterowanie urządzeniami automatyki pożarowej
 1. Urządzenia we-wy , zastosowanie, zasady rozmieszczania
 2. Koincydencje detekcyjne
 3.  Urządzenia automatyki pożarowej – wstęp
 4. Sterowanie urządzeniami gaszącymi
 5. Rodzaje systemów gaśniczych systemów zasysających
 6. Systemy oddymiania
 7. Urządzenia Monitoringu pożarowego – aerozolowe systemy gaśnicze

 

 

Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewsk
Janusz Sawicki
Janusz Sawicki
PT Siemens
PT Rewa
PT Stekop

 

45
45
45
45
60
60
60

3

 1. Dobór i zasady montażu i działania systemów zasysających oraz czujek ciepła liniowych integrujących
 2. Właściwości  czujek pożarowych
 1. Czujka punktowa optyczna dymu
 2. Czujka liniowa dymu, na światło przechodzące
 3. Czujka dymu zasysająca
 4. Czujka ciepła
 5. Czujka płomieni
 6. Czujka dymy jonizacyjna
 7. Eliminacja fałszywych alarmów . Multidetektory. w tym zawierające detektory gazów.
 1. Metodyki projektowania, doboru i rozmieszczenia czujek pożarowych i ROP. W oparciu o omówienie SITP WP-02 2010, CEN TS54-14:2018, BS5839, NFPA72
 1. Strop płaski
 2. Stratyfikacja. Pomieszczenia bardzo wysokie

 

PTQ7

Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski

 

 

Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski

 

60

30
30
30
30
45
10
60

 

  

60
15

 

4

 1.  Metodyki projektowania doboru i rozmieszczenia czujek pożarowych i ROP. W oparciu o omówienie SITP WP-02 2010, CEN TS54-14:2018, BS5839, NFPA72
 1. Wykształcenia na stropie
 2. Wpływ wentylacji na czułość systemu sygnalizacji pożarowej
 3. Strop perforowany
 4. Strop pochylony
 5. Przestrzenie między stropowe
 6. Podesty
 7. Klatka schodowa
 8. Korytarz
 9. Rozmieszczenie ROP
 10. Magazyny wysokiego składowania
 11. Serwerownie  
 12. Biuro

 

Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski

 

45
45
15
30
45
15
10
10
10
45
45
10

 

5

 1. Odbiory instalacji sygnalizacji pożarowej
 2. Metodyka rozmieszczenia sygnalizatorów pożarowych optycznych i akustycznych
 3. Sposoby ograniczania skutków uszkodzeń w instalacji sygnalizacji pożarowej
 1. Linie otwarte
 2. Linie pętlowe
 3. Linie sterujące
 4. Linie głośnikowe
 5. Linie sygnałowe sterujące sygnalizatorami pożarowymi
 6. Izolatory zwarć
 7. Ilości elementów liniowych
 1. Zasilanie w energię elektryczną  w systemach automatyki pożarowej. Dobór rodzajów przewodów stosowanych w różnych obwodach systemów automatyki pożarowej. Zespoły kablowe.
 2. Systemy sygnalizacji pożarowej. Detekcja dymu  za pomocą kamer wizyjnych

 

 

Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski
Jerzy Ciszewski

 

Janusz Sawicki

Volta

30
45
45

90

60

 

 

PT- Partner Technologiczny

Sesja jest zbiorem tematów omawianych jednego dnia. Kolejność w tabeli nie jest kolejnością wykładów.

Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych sesji.

Materiały z wykładów będą udostępniane za pomocą linku do zasobów zapisanych w formie PDF.

Słuchacze zobowiązują się do nierejestrowania prowadzonych wykładów przy pomocy jakichkolwiek komputerowych systemów zapisujących.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na certyfikat kwalifikacyjny projektanta jest uczestnictwo we wszystkich pięciu sesjach.

Koszt jednej sesji wynosi 300 zł + VAT.

 Egzamin jest bezpłatny.

Egzamin jest przeprowadzany on-line w terminie wcześniej uzgodnionym z IBPNODEX.

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu na terenie i w terminie wcześniej uzgodnionym z IBP NODEX, pod warunkiem spełnienia (obustronnie ) warunków sanitarno-epidemiologicznych. Ze swej strony gwarantujemy na czas egzaminu: odpowiedni dystans, środki dezynfekujące, zabezpieczenie maseczką.

Pracownicy Partnerów Technologicznych oraz te osoby , które są przez PT skierowane w ramach voucherów uczestniczą w kursie bezpłatnie.