• Analizy rozwiązań technicznych

  • Testy funkcjonalne i symulacyjne

  • Koncepcje i scenariusze

  • Opinie

Kursy i szkolenia

Zapraszamy na kursy organizowane przez Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX!

Badania i rozwój

Informacje o prowadzonych przez nas pracach badawczo-rozwojowych w obszarze automatycznych systemów bezpieczeństwa.

Doradztwo techniczne

W ramach prac instytutu tworzone są ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie automatyki i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.

Kursy i szkolenia

Zapisy na kursy IBP NODEX

ScreenShot201

Zapraszamy na kursy organizowane przez Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX!

Oferta szkoleniowa skierowana jest do projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych.

Organizacja Szkoleń – WAŻNE!!!.

Kursy realizowane przez IBP NODEX są najbardziej zaawansowanymi i kompleksowymi propozycjami edukacyjnymi w branży. Opracowując podobne programy w przeszłości, nabyliśmy ogromną wiedzę w zakresie potrzeb edukacyjnych rynku i słuchaczy. Dlatego też, przygotowaliśmy nowatorski i unikatowy zestaw zagadnień szkoleniowych, podzielony na spójne i dobrze przemyślane moduły. Co ważne, jako jedyne centrum edukacji w proponowanym zakresie kładziemy bardzo istotny nacisk na zajęcia praktyczne – z użyciem szeregu specjalistycznych urządzeń (układów), sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Szanując Państwa czas i potrzeby, spośród wielu istotnych zagadnień wybraliśmy zestaw tematów podstawowych i stworzyliśmy Kurs Wstępny (Ogólny). Może on stanowić punkt wyjściowy dla każdego z pozostałych kursów zaawansowanych. Zapoznanie się z zakresem podstawowym wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego umożliwi początkującym Słuchaczom prawidłowe zrozumienie pozostałych, znacznie bardziej skomplikowanych zagadnień branżowych.

Kurs podstawowy
Kursy branżowe – zaawansowane.

Systemy Sygnalizacji Pożarowej - zaawansowany
 

Zintegrowany Kurs Sterowania Instalacjami Automatyki Pożarowej - zaawansowany
 

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze - zaawansowany
 

Zajęcia prowadzone są przez znanych, cenionych i doświadczonych ekspertów, długoletnich pracowników instytutów i uczelni państwowych zajmujących się dziedziną bezpieczeństwa pożarowego, między innymi takich jak: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB im. Józefa Tuliszkowskiego, Instytut Techniki Budowlanej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej PSP, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Badania i rozwój

ScreenShot202Podejmujemy prace badawcze i rozwojowe związane z opiniowaniem i rozwojem produktów i ich specyficznych cech funkcjonalno-użytkowych, uzupełniających wymagania obligatoryjne.
Jako eksperci w wielu dyscyplinach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem technicznym, jesteśmy doskonałym partnerem dla krajowych i zagranicznych inwestorów oraz producentów. W ramach prac badawczo-rozwojowych, podejmujemy współpracę z krajowymi i zagranicznymi laboratoriami technicznymi, szkołami wyższymi, producentami, instytutami państwowymi oraz indywidualnościami świata nauki. Bardzo chętnie spotkamy się z Państwem w celu przedyskutowania formy i zakresu wsparcia Waszej firmy w ramach planowanych projektów rozwojowych.

Doradztwo techniczne

ScreenShot203Działalność ekspercka i edukacyjna
Doradztwo techniczne i szkolenia w dziedzinie automatyki i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Działania te wykonywane będą w oparciu o obowiązujące przepisy prawne krajowe i międzynarodowe, a także zasady wiedzy technicznej oraz szerokie doświadczenie praktyczne.
IBP Nodex skupia uwagę przede wszystkim na zagadnieniach umożliwiających pracownikom technicznym, projektantom oraz osobom odpowiedzialnym za realizację czy nadzór procesu budowlanego uzasadnić konieczność zastosowania takich rozwiązań technicznych w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego, które pozwolą na spełnienie wymagań podstawowych obiektów budowlanych i mają właściwe cechy zasadnicze. Jest to szczególnie ważne w przypadku zabezpieczania przeciwpożarowego obiektów o wymaganiach niestandardowych, w tym w szczególności budynków przemysłowych.
Ośrodek szkoleniowy IBP NODEX (w przygotowaniu) posiada znakomite wyposażenie techniczne i sprzętowe w celu wspierania działalności eksperckiej i edukacyjnej.

 

Proces nadzorowania
IBP Nodex zajmuje się tworzeniem koncepcji, ekspertyz, opinii technicznych, opracowywaniem scenariuszy pożarowych, koordynacją projektów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w fazie ich realizacji. Szczególną uwagę przykładamy do zagadnień związanych z opracowaniem podstawowego dokumentu towarzyszącego projektowi budowlanemu, jakim jest scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Wykonujemy szczegółowe analizy możliwych do wystąpienia w obiekcie budowlanym zagrożeń, doboru jakościowych i ilościowych parametrów technicznych urządzeń przeciwpożarowych. Opracowujemy szczegółowe wytyczne związane z ich działaniem i interakcją czy wymaganymi funkcjami logicznymi. Sprawą o kapitalnym znaczeniu jest sposób ich sterowania i regulacji, a także możliwość współpracy z wykwalifikowaną obsługą, pozwalającą zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego.

Wykonywanie zleceń zewnętrznych
IBP Nodex zajmuje się szeroko rozumianym procesem nadzorowania wykonawstwa, odbiorów i utrzymania ruchu instalacji systemów przeciwpożarowych w obiektach budowlanych, w tym w szczególności obiektach wielkokubaturowych, centrach handlowych, obiektach specjalnego przeznaczenia oraz przemysłowych. Wykonujemy audyty instalacji wykrywania pożaru, wentylacji, automatyki i sterowania systemami przeciwpożarowymi, ich integracji z innymi systemami bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Zajmujemy się doradztwem w zakresie utrzymania ciągłości działania oraz przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.