Doradztwo techniczne

ScreenShot203Działalność ekspercka

Doradztwo techniczne i szkolenia w dziedzinie automatyki i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Działania te wykonywane będą w oparciu o obowiązujące przepisy prawne krajowe i międzynarodowe, a także zasady wiedzy technicznej.

IBP Nodex skupia uwagę przede wszystkim na zagadnieniach pozwalających pracownikom technicznym, projektantom oraz osobom odpowiedzialnych za wdrożenie procesu budowlanego uzasadnić konieczność zastosowania takich rozwiązań technicznych w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego, które pozwolą na spełnienie wymagań podstawowych obiektów budowlanych i mają właściwe cechy zasadnicze. Jest to szczególnie ważne w przypadku zabezpieczania przeciwpożarowego obiektów przemysłowych.

 

Proces nadzorowania

IBP Nodex zajmuje się procesem nadzorowania wykonawstwa, odbiorów i utrzymania ruchu instalacji systemów przeciwpożarowych w obiektach budowlanych, a w szczególności przemysłowych. Można to zakwalifikować jako wspomaganie nadzoru inwestorskiego. Zakres powyższych prac obejmuje obszar wczesnego wykrywania pożaru, automatyki i sterowania systemami przeciwpożarowymi, ich integrację i zagadnienia związane z opanowaniem sytuacji kryzysowej oraz panowania nad systemem przeciwpożarowym w obiekcie budowlanym.

Wykonywanie zleceń zewnętrznych

IBP Nodex zajmuje się wykonywaniem zleceń zewnętrznych, ekspertyz, opinii technicznych, opracowywaniem scenariuszy pożarowych, koordynacją projektów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w fazie ich realizacji. Szczególną uwagę przykładamy do zagadnień związanych z opracowaniem podstawowego dokumentu towarzyszącego projektowi budowlanemu, jakim jest scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Ważne jest, aby znalazła się w nim analiza występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń, masowe i ilościowe parametry inżynierskie dotyczące urządzeń przeciwpożarowych, szczegółowe wytyczne związane z ich działaniem interakcją i wymaganymi blokadami. Sprawą o kapitalnym znaczeniu jest sposób ich sterowania i regulacji, a także możliwość współpracy z wykwalifikowaną obsługą, pozwalającą zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego.