Badania i rozwój

ScreenShot202Prace badawcze i rozwojowe związane z opiniowaniem i przedstawianiem na rynku propozycji uzupełniających obligatoryjne systemy przeciwpożarowe – szczególnie systemy do budynków zamieszkania zbiorowego – ZL IV. Planujemy także rozpoczęcie prac badawczych związanych z elementami sterującymi i zasilającymi systemów wentylacji pożarowej. Przewidywane są prace związane z określeniem zakresu kompetencji personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pożarowe oraz ewentualnych zmian aktów prawnych dotyczących ustalenia wymagań dla służb obsługujących systemy integrujące współpracujące z jednostkami JRG PSP.